top of page

Thomas Lindahl - om

Sen början av 80-talet har Thomas Lindahl gjort musik för teater, film och TV. Senare dessutom ca 12 musikdramatiska verk i olika format, opera och musikal, samt teatermusikaler, balettmusik, musik för pantomim, radioteater, kammarmusik, barnopera, orkestermusik och

dessutom orkestrerat och arrangerat åt andra kompositörer och producerat många inspelningar.

På live-scenen har även funnits poesikonserter med kammarensembler (Sinfonietta Syd, Helsinki Filharmoni, Malmö Opera Orkester, Göteborgsoperans orkester, Malmö Symfoniorkester, Trio Kubik, Lappland Chamber Orchestra, Stockholms Blåsasymfoniker, Stockholms Saxofonkvartett och Vindla String Quartet m fl  och med texter av författare som Jacques Werup, Alfred Lichtenstein, Ulf Stark, Paul Celan, Eeva Kilpi m fl.

 

På Kungliga Operan har ”Min mamma är en drake” spelats in för TV och där har även ”Karlsson på Taket” spelats på Stora Scen och den komiska operan ”Inte alla tjuvar kommer för att stjäla”, som bygger på en pjäs av Dario Fo. Han har varit huskompositör på Göteborgsoperan där han skrev "Min mamma är en drake", och har komponerat flera olika mindre musikdramatiska verk för Malmö Opera Verkstad.

2016 uruppfördes ”Twilight Song´s” med Angelika Kirchschlager (mezzo), Håkan Hardenberger (trpt/cond) med texter av Mary /Percy Bysshe Shelley och Västerås Sinfonietta.

Till Hardenberger och Stockholms Vattenfestival har han också komponerat en concertino för trumpet och orkester,

”After Noon Music” 1996. Senare verk är t ex ”Mina drömmars okända stationer” med text av Eeva Kilpi framfört av Linnea Andreassen / Stockholms Saxofonkvartett och ”I Paradisets Skugga” med texter av Jacques Werup, på scen med Mimi Terris, Harald Leander och Vindla String Quartet på Palladium i Malmö  maj 2022.Och nu ett solostycke, Nattuggla, för sopransax för den fine saxofonisten Anders Paulsson.

Totalt finns 5 CD på Spotify med Thomas Lindahl´s musik: ”Filmmusik”, ”Provinsens Ljus” (med Jacques Werup) ”Cinemascore”, ”Karlsson på Taket”, ”CinemaScore vol. 2” som är den senaste och är en samling bearbetad filmmusik.

(www.thomaslindahl.com)

Thomas Lindahl - about

Since the beginning of the 80s, Thomas Lindahl has made music for theatre, film and TV. Later, in addition, about 12 music-dramatic works in various formats, opera and musical, as well as theater musicals, ballet music, music for pantomime, radio theater, chamber music, children's opera, orchestral music and also orchestrated and arranged for other composers and

produced many recordings. On the live stage, there have also been poetry concerts with chamber ensembles (Sinfonietta Syd, Helsinki Philharmonic, Malmö Opera Orchestra, Gothenburg Opera Orchestra, Malmö Symphony Orchestra, Trio Kubik, Lapland Chamber Orchestra, Stockholms Blåsasymfoniker, Stockholms Saxophone Quartet and Vindla String Quartet, etc.) and with texts by authors such as Jacques Werup, Alfred Lichtenstein, Ulf Stark, Paul Celan, Eeva Kilpi and others.

 

At the Royal Opera Stockholm, "My mom Is a dragon" has been recorded for TV, and "Karlsson on the Roof" has also been played there on main stage and the comic opera ”The Virtuous Burglar”which is based on a play by Dario Fo . He has been a resident composer at the Gothenburg Opera, and has composed several different smaller music-dramatic works for the Malmö Opera Verkstad.

In 2016, "Twilight Song's" was premiered with Angelika Kirchschlager (mezzo), Håkan Hardenberger (trpt/cond) with lyrics by Mary /Percy Bysshe Shelley and Västerås Sinfonietta. For Hardenberger and the Stockholm Water Festival, he has also composed a concertino for trumpet and orchestra, "After Noon Music" in 1996. Later works are, for example, "My dreams' unknown stations" with lyrics by Eeva Kilpi performed by Linnea Andreassen / Stockholm's Saxophone Quartet and "In the shadow of paradise" with texts by Jacques Werup, on stage with Mimi Terris, Harald Leander and the Vindla String Quartet at the Palladium in Malmö May 2022.And a solo piece, Night Owl, for soprano sax for the well-known and fine saxophonist Anders Paulsson.​

There are a total of 5 CDs on Spotify with Thomas Lindahl's music: "Film music", "Provinsens Ljus" (with Jacques Werup) "Cinemascore", "Karlsson på Taket", "CinemaScore vol. 2” which is the latest and is a collection of edited film scores.

(www.thomaslindahl.com)

bottom of page