top of page

FEM DRÖMMAR

saxofonkvartett

(Five dreams

saxophone quartet)

(2021) 10"

Fem instrumentala satser ur

Mina drömmars okända stationer
Uruppfört Lund Contemporary 2022

Stockholms Saxofonkvartett

bottom of page